AAA quality products from the denim capital!

Every Amsterdenim item has a story. Dealt processed in the styles of the most common day brands. The stitching on the back pocket of our jeans is a piece of the map of Amsterdam, the so-called “Golden Bend” (Herengracht) it is placed according to the “golden section”, both horizontal and vertical.

The Andreas crosses from the Wapen van Amsterdam (est 1275) come back in the 3 knots of the button flying in the rivets. The upper node has all the letters of the word AMSTERDENIM and is a reference to the past of Amsterdam as a diamond city.

An example of the tops is the JAN-KEES t-shirt. This comes from YANKEES, this name comes from the common names of the settlers in New Amsterdam; JAN and KEES. New Amsterdam is now known as New York. This t-shirt is a reference to that the DNA of Amsterdam and New York is the same in the same.

AAA quality products from the denim capital!

Elk Amsterdenim item heeft een verhaal. In de meeste styles zitten zelfs meerdere verhalen verwerkt. Het stiksel op de kontzak van onze jeans is een stuk van de kaart van Amsterdam, de zogenaamde “Gouden Bocht” (Herengracht) het is geplaatst volgens de “gulden snede”, zowel horizontaal als verticaal.

De Andreaskruizen uit het Wapen van Amsterdam (est 1275) komen terug in de 3 knopen van de button fly èn in de rivets. De bovenste knoop heeft alle letters van het woord AMSTERDENIM in zich en is een referentie naar het verleden van Amsterdam als Diamantstad.

Een voorbeeld van de tops is het JAN-KEES t-shirt. Dit komt van YANKEES, deze naam komt van de veel voorkomende voornamen van de kolonisten in Nieuw Amsterdam; JAN en KEES. Nieuw Amsterdam staat nu bekend onder de naam New York. Dit t-shirt is een verwijzing naar dat het DNA van Amsterdam en New York in feite hetzelfde is.