Connections by Sacha Eckes

Sinds kunstenares Sacha Eckes in 2007 vanuit de USA terugkwam naar België, was het altijd haar droom mensen dichter bij elkaar te brengen en te prikkelen door kunst. Daarom organiseerde ze in 2014 ‘Elke Dag Iets Anders’ bij Sollie Apothekers in Antwerpen. In het uitstalraam van de apotheek verbond ze wetenschap met kunst, en creëerde ze een installatie die dagelijks een andere vorm aannam. Mei 2015 is ze terug met Connections, waarmee ze haar werk simultaan op vijf verschillende locaties in het centrum van de stad en op het Zuid zichtbaar maakt voor het grote publiek.

Connections verwijst naar de verbanden in Sacha’s œuvre. Ze werkt weliswaar in verschillende stijlen en op verschillende dragers, maar de rode draad door haar werk is steeds zelfrelativering met een knipoog en een kritische commentaar op de kunstwereld en de kunstgeschiedenis, net zoals de meeste mensen dat hebben.

Ze verwijst ook, met haar typische humor, naar de connecties die men als kunstenaar nodig heeft om in de wat elitaire wereld van de kunst door te dringen en in een commerciële galerij tentoongesteld te worden. Ze neemt daardoor een gedurfde positie in en vertegenwoordigt zo de stem van veel van haar vakgenoten. Deze strijd om ‘gekozen’ te worden, is niet alleen in de kunst een teken van de tijd.

Verder verbindt ze met Connections verschillende plaatsen die initieel niets met elkaar te maken hebben zodat een nieuw verband ontstaat dat de typische anonimiteit van het stadsweefsel doorbreekt.

Tenslotte streeft Connections ernaar toegankelijk te zijn voor een breder publiek. De gekozen locaties zijn steeds vlot bereikbaar en zichtbaar, waardoor de drempel zo laag mogelijk wordt gehouden en iedereen makkelijk met kunst in contact kan komen en dit niet voorbehouden blijft voor een select groepje.

“Het is niet altijd eenvoudig om door te dringen in de kunstwereld. Dan kan je bij de pakken blijven zitten, of zelf iets ondernemen. Met dit initiatief wil ik een aantal conventies doorbreken en zelf kansen scheppen om mijn werk aan het publiek te tonen.”

Praktische info

1. Sollie Apothekers, Kasteelpleinstraat 24, 2000 Antwerpen

Wat: ‘Mobile Gallery’:  In de vitrine van de Apotheek stelt Sacha een mobiele galerij tentoon met een installatie van werken die een perspectief bieden op het uiteenlopende karakter van Sacha’s oeuvre. Expositie loopt tot 26 juni

2. Chambre Nationale, Nationalestraat 154, 2000 Antwerpen

Wat: ‘Selfies’: Hier toont ze een reeks werken op posters, advertenties, vodden, zakken, beeldjes etc. met een sterke verwijzing naar zelf-relativering en naar haar positie als kunstenares in de kunstwereld. Expositie loopt tot 30 mei

3. Zuid, Sint-Jorispoort 11, 2000 Antwerpen

Wat: ‘At the Gallery’:  Hier toont ze onder meer een  bewerkte affiche voor een expositie van Jan Fabre, At the Gallery, die zich om de hoek in de Leopoldstraat bevindt. Expositie loopt tot 26 juni

4. SCOOP store, Kloosterstraat 66, 2000 Antwerpen

Wat: ‘Masterpieces’: In de etalage toont Sacha werken op doek en binnen SCOOP store wordt haar series Masterpieces tentoongesteld. Expositie loopt tot 14 juni

5. e. blondé optiek, Nationalestraat 141, 2000 Antwerpen

Wat: ‘Sculpturen’: Eddy Blondé bouwt met beelden van Sacha opnieuw een unieke en eigenzinnige etalage voor zijn brillen. Expositie loopt tot 30 mei

Leave a Reply