De sleutel tot succes voor starters. Powered by Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren.

Een eigen label opstarten en uitbouwen is een boeiend, maar moeilijk avontuur. Je moet immers een hele reeks lastige en complexe begrippen en concepten onder de knie krijgen. Daarbij moet je je er ook van bewust zijn dat je geen of weinig fouten
mag maken. Daarom bepaalden we 5 gouden tips of succesfactoren die je zullen helpen om een goede start te nemen.

Bereid je goed voor

Een veel voorkomende fout is dat starters een eigen zaak beginnen zonder voldoende voorbereiding. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de tijdsdruk die sommige labels  ondervinden om hun zaak snel op te starten. Het is aan te raden om een degelijke haalbaarheidsstudie te maken voor jezelf en je project. Dat moet geen zwaar onderbouwde studie zijn, maar als starter moet je toch de tijd nemen om je een aantal logische en zeer belangrijke vragen te stellen:

  • Wie zijn mijn klanten
  • Hoe breng ik mijn producten tot de klanten
  • Wat is de bereidheid tot betalen
  • Wat is mijn uniek productaanbod. Waarom moeten zij voor mij kiezen.
  • Welke zaken heb ik nodig om mijn zaak op te bouwen.
  • Wat wil ik zelf doen? Wat laat ik doen door anderen?
  • Wie zijn mijn concurrenten?
  • Welke winstmarges worden gehanteerd in mijn sector?
  • Met welke vaste kosten moet ik rekening houden?
  • Moet ik zware investeringen doen?

Voor een dergelijke studie heb je wel wat tijd nodig. Het is uittekenen, laten bezinken, zich informeren, … Een eigen zaak starten vraagt gemiddeld 3 tot 12 maanden. Voor nieuwe labels zijn de antwoorden op bovenstaande vragen soms niet evident. Vanuit SCOOP store kunnen wij helpen om deze te vinden. Je kan via SCOOP store op eenvoudige wijze testen of producten een kooppubliek vinden, wat juiste prijsniveau’s zijn, en hoe een typische klant eruit ziet. Wij kunnen tevens helpen met het voeren van marktonderzoek. Op deze wijze kan je snel bijleren en bijschakelen.

Vermijd een te klein startkapitaal

Voldoende startkapitaal en een goed idee over de te verwachten kosten en omzet zijn belangrijke voorwaarden om te slagen als startend label. Al te vaak worden de financiële noden zwaar onderschat. Dat maakt dat deze valkuil verantwoordelijk is voor ongeveer 1/5 van alle faillissementen. Als startende ondernemer denk je misschien met je verkopen meteen alle gemaakte kosten te kunnen betalen, maar wat gebeurt er als de verkoop een beetje minder is dan verwacht of als bepaalde klanten niet op tijd betalen? Wat als je eerste collectie niet aanslaat en je hebt het geld van de verkopen nodig om je volgende collectie te financieren? Vaak hebben startende labels te weinig startkapitaal voorzien waardoor ze geen buffer hebben die dergelijke probleemstellingen kan opvangen.

Zorg er dus voor dat je van bij het begin beschikt over voldoende financiële middelen. Een gouden regel hierbij is dat het startkapitaal het beste bestaat uit 1/3 eigen middelen en 2/3 vreemd vermogen.

Vergeet ook niet dat een degelijke raming van de te verwachten kosten en omzet onmisbaar is. Maak daarbij berekeningen waarbij je rekening houdt met verschillende scenario’s (meer of minder verkoop, hogere kosten dan voorzien…). Dit zal je een goed onderbouwd beeld geven van het kapitaal dat je nodig hebt bij de opstart van je zaak.

Binnen SCOOP store stellen wij geen vereisten voorop van minimale voorraad en afnamehoeveelheden (in tegenstelling tot grote retailketens). Dit maakt de instapdrempel laag. Daarnaast kan je perfect klein beginnen binnen 1 of meerdere winkels en uitbreiden naargelang je financiële mogelijkheden.

Zorg voor een brede klantenportefeuille

Een tekort aan klanten of een onevenwichtige klantenportefeuille is een andere reden waarom veel starters snel in de problemen komen. Als de belangrijkste klant wegvalt, betekent dit voor veel bedrijven de strop om de hals. Of het vinden van nieuwe klanten is een probleem. Het is een gekend probleem bij webshops. Een label maakt een mooie collectie, neemt prachtige foto’s, investeert in een mooie website en adverteert via online
media. Als klanten niet weten waarnaar ze moeten zoeken, kunnen ze het niet vinden. Als je een gekende labels verkoopt gaat het online om  beschikbaarheid en prijs, want de klantentypen de labelnaam in de zoekmachine. Voor ongekende labels is het online vinden van een kooppubliek vaak moeilijker. Investering in online advertering brengen dan vaak ook niet de verhoopte conversie mee. Het aanboren van verschillende kanalen om je product in de aandacht van je kooppubliek te brengen is hierbij essentieel. Via het SCOOP store platform bieden wij hiervoor ene accelerator aan.

 

Zorg voor voldoende begeleiding bij de start

Veel starters laten zich te weinig adviseren uit angst dat dit veel geld kost dat ze niet hebben. Voor hen volstaan een boekhouder en een bank om hun zaak op te starten, alleen is dat slechts een klein deeltje van het ondernemerschap. Heel veel startende ondernemers hebben een gebrek aan juridische, boekhoudkundige en fiscale kennis. Een degelijke begeleiding is essentieel bij de start en de uitbouw van je onderneming. Bij de overname
van een bedrijf is dit onontbeerlijk. Een financiële doorlichting van de jaarrekening en van de klantenportefeuille zijn immers nodig om onaangename verrassingen achteraf te vermijden. In Vlaanderen bestaan er momenteel verschillende instanties die starters begeleiden. Daarnaast hebben ook banken adviseurs in dienst die instaan voor de begeleiding van startende ondernemers Een goede bedrijfsrevisor kan eveneens zowel bij starters als
overnemers van goudwaarde zijn en vormt mee de basis voor de groei van jouw bedrijf. Je laten bijstaan en begeleiden door de juiste mensen, kan het verschil maken tussen succes of falen. Ook bij Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren kan u terecht voor advies en opvolging.

Powered By: Gevestigde ondernemingen geven jonge labels een duw in de rug!

Over Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren | Het kantoor voert wettelijke opdrachten uit (externe audit), interne audit & compliance, het attesteren van financiële informatie. Daarnaast bieden zij Corporate finance en transaction services aan zoals waardebepalingen, due diligence
opdrachten, assistentie bij acquisities of verkoop van ondernemingen, advies en assistentie bij complexe transacties zoals herstructureringen van vennootschappen, successieplanning, onroerend goed transacties, opzetten van holdingstructuren of management buy outs, het beoordelen van de assumpties van financiële plannen en van budgetten, het assisteren en uitvoeren van het consolidatieproces alsook het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening.