Geboren in Amsterdam, Raised in Australia.

Het was oprichter Meindert die Amsterdam verliet voor Australië’s Bondi Beach en werd onmiddellijk verliefd op alles wat Australië te bieden heeft. Maar er was maar één ding te missen: zijn fiets.

Een pendelfiets die hij kon rijden naar en van het strand, naar Varsity, naar de markt, naar zijn vriend, en vervolgens naar huis. Meindert wilde een Nederlands-design fiets, maar het vinden van zo’n tweewieler bleek moeilijk te zijn, en hij beloofde een fiets te kopen van een van zijn Nederlandse vrienden.

Enthousiaste reacties op zijn fiets van Australiërs hebben hem geïnspireerd om een ​​kwalitatief mooie, mooie, stijlvolle en vooral coole fiets naar Down Under te brengen. Hij wilde een fiets creëren die zou rijden en lijken op een droom. De serie fietsen kregen eind 2009 een vorm. Geen woord kan beter beschrijven wat hij de fiets altijd had voorgesteld: LEKKER. Met andere woorden: Geboren in Amsterdam, Raised in Australia.

It was founder Meindert who left Amsterdam for Australia’s Bondi Beach and immediately fell in love with all that Australia has to offer. But, there was just one thing missing: his bicycle.

A commuter bike that he could ride to and from the beach, to Varsity, to the market, to his buddy’s house, and then home. Meindert wanted a Dutch-design bike, but finding such a two-wheeler proved to be difficult, and he ended up buying a bike from one of his Dutch friends.

Enthusiastic responses to his bike from Australians inspired him to bring a quality, beautiful, stylish and, above all, cool bicycle to Down Under. He wanted to create a bike that would ride and look like a dream. The series of bikes took shape in late 2009. No word could better describe what he had always envisaged the bike to be: LEKKER. In other words: Born in Amsterdam, Raised in Australia.