Get to know the Best Boxer in the World: PFM Underwear

Vaanf november lanceren wij in SCOOP store het Nederlandse ondergoedmerk PFM underwear, de beste Boxer ter wereld.

Not good but perfect

PFM staat voor performance en  richt zich op mannen die gaan voor de hoogste kwaliteit. Mannen die gaan voor het allerbeste en willen winnen. Kracht, kwaliteit en klasse dat zijn de drie kernwoorden waar PFM altijd voor staat.

Designed by women for men

De boxershorts van PFM underwear zijn ‘designed by women for men’. Vrouwen weten immers hoe ze hun man willen zien: vol zelfvertrouwen in een goede boxershort. PFM underwear werd begin 2016 gelanceerd door eigenaresse en founder Pauline Mulder. Pauline was een top tennisspeler in haar jeugd, een passie die ze nu doorvertaald naar het streven een topmerk trendy boxershorts neer te zetten.

PFM staat voor performance

 PFM staat voor Performance en dat zie je niet alleen terug in de dynamische designs, maar ook in de PFM underwear campagne voor 2018 met Glory wereldkampioen Rico Verhoeven.

Rico Verhoeven nieuwe ambassadeur PFM underwear

Without a doubt the best boxer in the world De samenwerking met PFM Underwear is Rico op het lijf geschreven. Hij wordt meer dan een model van het merk of ‘het gezicht van’. Voor Rico is het belangrijk om een eigen twist te kunnen geven aan het merk en intensief betrokken te zijn. Hij is het type dat graag zelf aan de knoppen zit en is extreem perfectionistisch. Mede daarom is de match met het merk zo goed. Rico Verhoeven licht toe: “Bij PFM draait het ook allemaal om details en kwaliteit. Dat herken ik. Als sporter wil ik ook op alle punten hoog scoren en dus de beste kwaliteit brengen. Wat me direct aansprak in deze samenwerking is het feit dat een typisch mannenproduct zoals deze juist door vrouwen wordt gemaakt en ontworpen. En je weet wat men zegt: ‘Achter bijna elke succesvolle man staat ook een sterke vrouw!’ Ik vind het bovendien te gek dat ik samen met hen kan ondernemen en samen groeien.

Get to know the Best Boxer in the World: PFM Underwear

In November we launch at SCOOP store the Dutch underwear label PFM underwear, the best boxer in the world.

Notgood but perfect

PFM stands for performance and focuses on men who go for the highest quality. Men who go for the best and want to win. Power, quality and class are the three key words that PFM always stands for.

Designed by women for men

The boxershorts from PFM underwear are ‘designed by women for men’. After all, women know how they want to see their man: full of confidence in a good boxershort. PFM underwear was launched in early 2016 by owner and founder Pauline Mulder. Pauline was a top tennis player in her youth, a passion that she now translates into the pursuit of a top brand of trendy boxershorts.

PFM stands for performance

The Dutch underwear brand PFM underwear has a distinctly masculine signature. PFM stands for Performance and that is not only reflected in the dynamic designs, but also in the PFM underwear campaign for 2018 with Glory world champion Rico Verhoeven.

Rico verhoeven new ambassador of PFM underwear

Without a doubt the best boxer in the world The collaboration with PFM Underwear is what Rico is best suited for. He becomes more than a model of the brand or ‘the face of. For Rico it is important to be able to give your own twist to the brand and to be intensively involved. He is the type that likes to be in control and is extremely perfectionistic. That is one of the reasons why the match with the brand is so good. Rico Verhoeven explains: “At PFM, it’s all about details and quality, I recognize that as an athlete, I also want to score high on all points and bring out the best quality.” What immediately struck me about this collaboration is the fact that it is typical male product as it is made and designed by women, and you know what they say: “Behind almost every successful man is a strong woman!” I also find it amazing that I can work with them and grow together.