Handmade with love in Belgium because every child unique

Het concept van Atelier Mam´selle spookte al een aantal jaar in mijn hoofd. In juni 2018 ben ik er eindelijk mee gestart. Ik maak leuke baby knuffels en accessoires thuis in mijn atelier. Mijn dochter van anderhalf is mijn dagdagelijkse inspiratie. Ze test alles. Dankzij haar, weet ik dat mijn producten kwalitatief zijn en geliefd bij kinderen. Allerlei ideeën schets ik in mijn schetsboek. Dit neemt wel wat tijd in beslag aangezien mijn eerste ideeën niet altijd degene zijn die ik uitwerk. Het gekozen ontwerpen worden dan tot leven gebracht in Photoshop en Illustrator. Nadien print ik een eerste testpatroon, naai het en verfijn het tot de vorm- en kleurencombinaties goed aanvoelen. Indien nodig herbegin ik het proces.De combinatie van verschillende kleuren en stofjes maakt mijn creaties opvallend en herkenbaar. — Elke baby is uniek. Terugdenken aan een mooie kindertijd is belangrijk. Daarom ontwerp ik met passie een handgemaakt stukje geluk.–

Handmade with love in Belgium because every child unique

The concept of Atelier Mam’selle has been in my head for a while. I finally started in June 2018. I make nice baby toys and accessories at home in my atelier. My babygirl is my daily inspiration. She tests everything. Thanks to her, I know that my products are qualitative and loved by children. I sketch all sorts of ideas in my sketchbook. This takes some time since my first ideas are not always the ones that I work out. The chosen designs are then brought to life in Photoshop and Illustrator. Afterwards I print a first test pattern, sew it and refine it until the shape and color combinations feel good. If necessary I restart the process. The combination of different colors and fabrics makes my creations striking and recognizable. — Every baby is unique. Thinking back to a beautiful childhood is important. That is why I design a handmade piece of happiness with passion.