Keurmerken: Wolmer / woolmakr

Wolmerk / Woolmark

Wolmerk en Woolmark zijn beeldmerken met een knot wol.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Ze melden simpelweg dat een product is gemaakt van wol, en stellen geen milieu- of dierenwelzijnseisen. Wel gelden kwaliteitscriteria voor vezelsterkte, ‘pillen’ en krimpeigenschappen van de wol. Er zijn twee afgeleide keurmerken voor producten die gedeeltelijk uit wol bestaan: Woolmark Blend (minimaal de helft wol) en Wool Blend (tussen de 30 en 50 procent wol).

Hoe is de controle geregeld?

Woolmark Company is eigenaar van het logo Woolmark. De materiaalcontroles gebeuren door onafhankelijke laboratoria.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Textiel.