Komt dat tegen! De Scriptorij ;-)

Dat meent ge niet! Alles goed? Komt dat tegen! We spreken ze tientallen keren uit per dag. Staan er niet echt bij stil. 

Maar ze vormen vaak het begin van wat écht moet gezegd worden. Geven vertrouwen en herkenbaarheid. Daarom dachten we: laten we die typische holle uitdrukkingen en clichés op een podium plaatsen.

Want vaak zijn de meest nietszeggende zinnetjes net veelzeggend.

We bellen nog!