Mensen binnenlaten in mijn verbeelding

“Ik ben van opleiding grafisch vormgever – illustrator en wil werk creëren met een sterke persoonlijke toets, werk dat dan in een gelimiteerde oplage gedrukt wordt. Ik wil de ruimte laten om mijn grafisch werk op verschillende manieren te interpreteren, maar ik steek er graag een persoonlijk verhaal in.
Om een eigen context en omgeving te construeren.Een poging om mensen te laten delen in mijn verbeelding, mijn wereld.

Er zitten twee stromingen in mijn werk, enerzijds een meer gestileerde richting waar ik uitga van elementaire en ruwe vormen. Anderzijds is er een meer figuratieve en meer gedetailleerde stijl. Er zijn verschillende kanten aan mijn karakter of persoonlijkheid en ik wil dat ook in mijn werken leggen. Maar ik wil er wel graag een verbonden en samenhangend geheel van maken.”

“M’n grafisch werk ontstaat redelijk intuïtief, ik heb meestal wel een idee hoe een werk eruit moet zien, of ik vertrek vanuit een duidelijke vorm, maar dat groeit en evolueert naarmate ik vorder in het creatieproces. Zo kom ik soms uit op een onverwacht en niet vooropgesteld resultaat. Dat maakt het boeiend voor me.

Mijn “Metaphor” reeks is zo ontstaan, met een vaag idee dat gaandeweg vorm krijgt en soms helemaal anders evolueert dan ik had voorzien. Ik wil de betekenis van het werk wat open laten, het kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden, eventueel gekoppeld aan een persoonlijk verhaal van de toeschouwer. Niet dat ik het vrijblijvend wil maken, ik laat een idee of gevoel zien, maar eenieder kan dat zelf mee invullen.”

Guest editor: Johan Wynen