de Morteuil

Het logo van stijlvolle en onafhankelijke vrouwen. Jassen en tassen van de Morteuil weerspiegelen een natuurlijke elegantie en know-how binnen een duurzaam concept.

The emblem of chique and independent women. The coats and bags of de Morteuil embody elegance by nature and know-how by excellence in the idea of sustanability.

HET VERHAAL

de Morteuil was oorspronkelijk gespecialiseerd in high-end sjaals en stola’s maar in de jaren ’80 begon hij met het maken van jassen van schapenvacht: een warm, zacht, licht en edel materiaal. De huiden zijn 100% Europees, zij komen uit Italië, Portugal en Spanje, en alle producten worden vervolgens hand-gemaakt in een atelier in Brussel.

Het merk is gebaseerd op de sterke waarden van kwaliteit, duurzaamheid en ethiek, waarbij een beperkt aantal stukken of exclusieve collecties worden begunstigd voor België en Zwitserland.

De familiale sfeer van het huis maakt ook een integraal deel uit
van de collecties. Elk model is geïnspireerd op de smaak en wensen van de vrouwen rond de ontwerper (zijn vrouw en drie dochters). Doorheen de jaren is de collectie uitgebreid met jassen, vesten, poncho’s en, recenter, tassen, ook allemaal gemaakt in schapenvacht.

De vele uren vakmanschap en de vereiste vaardigheden in elke fase van de productie zijn belangrijke componenten van de finale kostprijs van elk uniek de Morteuil stuk. Deze historische en traditionele manier van werken is duurzaam en maakt deel uit van een milieuvriendelijk beleid dat lokale producten en ambachten waardeert.

THE STORY

de Morteuil was initially specialised in high-end scarves and stoles but in the 80’ it started creating and making coats in shearling: a warm, soft, light and noble material.

The skins are 100% european, coming from Italy, Portugal and Spain, and all products are then handcrafted in an atelier in Brussels.  The brand is based upon strong values of quality, sustainability and ethics, favoring a limited number of pieces or exclusive collections for Belgium and Switzerland.

The family spirit of the house is also an integral part of the collections. Each model is inspired by the tastes and desires of the women around the designer (his wife and three daughters). Over the years, the collection has extended to coats, waistcoats, ponchos and, more recently, bags, also all made in shearling.

The many hours of craftsmanship and the skills required at each stage of the production are important components of the final cost price of each unique de Morteuil piece. This historic and traditional way of working is sustainable, and it is part of an environmentally friendly policy that values local products and craftsmen.

Cannot  get enough?