Blauwbloeme

Unieke Belgische glasjuwelen die elke vrouw laten stralen
Unique Belgian glass jewelry designed to make every woman sparkle

IMG_7099
HET VERHAAL

Blauwbloeme is een Belgisch glasjuwelenlabel. Kenmerkend voor het label is het uitgebreid kleurenpalet waarbij gespeeld wordt met extra dimensie door dieptezicht aan te brengen in het juweel. Hierdoor wordt het juweel meer dan een gewoon juweel.

Katja Blauwbloeme is de ontwerpster van de glascollectie. Haar juwelen worden volledig met de hand gemaakt in een atelier in Aalst (België), waarbij ze gebruikt maakt van diverse traditionele glastechnieken (glasfusen, kralen,…).

Van iedere juweel wordt maar één exemplaar gemaakt, zoals er maar één exemplaar van elke vrouw bestaat. Met haar juwelen wil Katja duidelijk maken dat iedere vrouw de kracht heeft om te schitteren en te stralen. Zo noemen haar collecties ook : shine collectie & sparkle collectie. Het verschil in de collectie ligt hem in de techniek en zijn afwerkingsgraad. Met oog voor detail en heel veel passie zijn deze glasjuwelen één voor één prachtige exemplaren bestemd voor de prachtige vrouw in elk van ons.

Katja Blauwbloeme
THE  STORY

Blauwbloeme is a Belgian glass jewelery label. Characteristic of the label is the extensive color palette where you can play with an extra dimension by adding depth to the jewel. This makes the jewel more than an ordinary jewel.

Katja Blauwbloeme is the designer of the glass collection. Her jewelry is made entirely by hand in a studio in Aalst (Belgium), where she uses various traditional glass techniques (glass fusing, beads, …).

Only one copy is made of each jewel, just as there is only one copy of each woman. With her jewelry, Katja wants to make it clear that every woman has the power to shine and shine. That’s why her collections is called: shine collection & sparkle collection. The difference in the collection lies in the technology and its finish. With an eye for detail and a lot of passion, these glass jewels are one by one beautiful specimens intended for the beautiful woman in each of us.

Know more?