AAN! by Kevin Langedijk

AAN! by Kevin Langedijk

ABKL, AAN! by Kevin Langedijk. Artwork and designs.


PASSION INCLUDED

Mijn werk is vooral grafisch. Het is strak, duidelijk en zonder veel gedoe. Het moet iemand raken. Een gevoel losmaken… Als je dat weet te realiseren dan kun je het in mijn ogen Kunst noemen. Muziek, film, het dagelijks leven, boeken, een foto of die ene zin. Inspiratie is overal. Ik schilder vooral wat ik mooi vind en hoe ik het mooi vind. Een ander kan het ook mooi vinden of vindt het helemaal niets. Zo heeft ieder zijn mening. Het is wat het is. Iets mooi vinden is een volledig gevoelsmatige aangelegenheid, die zich onttrekt aan het verstand… Kunst moet je vooral raken.

My work is especially graphic. It is tight, clear and without much hassle. It must touch someone … If you can realize that, you can call it Art. Music, film, daily life, books, a picture or one sentence. Inspiration is everywhere. I mainly paint what I like and how I like it. Another may also like it or hate it. Thus everyone has his opinion. It is what it is. Something nice is a completely emotional matter that draws on the mind … Art must and foremost touch you.

THE STORY 

Schilderen zit me niet in het bloed, ontwerpen en het mooie van dingen inzien wel. Al op vroege leeftijd was ik bezig met het ontwerpen. Creativiteit werd gestimuleerd door mijn ouders, niet alleen op tekenpapier maar op alle vlakken. Ik heb een Multimedia vormgeving opleiding afgerond en na een aantal jaren als manager gewerkt te hebben, heb ik een voor mij logische stap gemaakt en ben ik me meer en meer gaan richten op het doen. Met een aantal creatieve mensen om me heen die me inspireren in mijn denken, ben ik me volledig gaan richten op mijn artistieke kant. Een kant die verteld wie ik ben en dat is alles wat er toe doet… Ik ben altijd aan het experimenteren en nieuwe dingen aan het uit proberen. Zelf ben en blijf ik nog altijd zoekende naar een eigen identiteit en ben ik me bewust van het feit dat ik net kom kijken in de kunstwereld. Dit weerhoudt me er niet van groot te denken en aan de weg te timmeren als kunstenaar. Het zoeken naar coole onderwerpen en die via een doek op andere projecteren dat is mijn drive. Naast kunst is muziek een grote passie, deze 2 probeer ik te combineren in veel van mijn werk.

At an early age, I was busy designing. Creativity was stimulated by my parents, not just on drawing paper but in all areas. I completed a Multimedia Design training and after a number of years worked as a manager, I made a logical step towards more and more making things. With a number of creative people around me who inspire me in my thinking, I am focusing entirely on my artistic side. One side that tells who I am and that’s all that matters … I’m always experimenting and trying new things. Being myself and still looking for my own identity, I am aware of the fact that I am just a new kid in town in the art world. This does not prevent me from thinking big and carving my own road as an artist. Looking for cool subjects and projecting them on a canvas is my drive. Besides art, music is a great passion, and I try to combine them in my work.

Meer weten?