Atelier Sabra

Atelier Sabra maakt producten die de brug maken tussen individualisering en een drang om opnieuw te verbinden met de gemeenschap. Dit door de verkoop van draagbare kunst en door middel van acties die ingebed zijn in de sociale werkelijkheid.

Atelier Sabra provides products that gap the bridge between individualisation and an urge for reconnection to the community, by selling wearable art and by actions imbedded in the social reality.

HET VERHAAL

Najois Sabra streeft naar beyond duality. Zij heeft met haar verschillende etnische afkomsten en een leven in verschillende landen, besloten dat zij nergens specifiek tussen pas. Ze past namelijk overal en ze heeft besloten dat haar identiteit als mens uniek is. De stoffen die ze gebruikt zijn vaak meestal giften van vrienden die op reis zijn gegaan, of die zijzelf koopt wanner ze op reis is. Verder is haar design duidelijk een testament van haar eigen vermenging met verschillende culturen en stijlen van haar opleiding in de beeldende kunsten. Dit maakt uiteindelijk dat er iets unieks en bevreemdend kan zijn aan haar werk. Najois wenst niet getypeerd te worden, zo zegt ze zelf: “ik ben gewoon één van jullie”.

Najois heeft Vrije Beeldende Kunst gestudeerd, met een grote voorliefde voor beeldhouwen en de schilderkunst. Hierna is zij in de mode terecht gekomen door trial and error en ook door privé lessen te volgen. Deze achtergrond is terug te vinden in haar werk.

THE  STORY

Najois Sabra strives for beyond duality. With her different ethnic origins and a life in different countries, she has decided that she will not fit in at a specific place. She fits everywhere and she has decided that her identity as a person is unique. The fabrics she uses are often gifts from friends who have been on holiday, or she buys the fabrics herself when travelling. Furthermore, her design is clearly a testament to her own mixing with different cultures and styles of her education in the visual arts. This ultimately means that there can be something unique and surprising about her work. Najois does not want to be typed, she says herself: “I’m just one of you”.

Najois studied Visual Arts, with a strong preference for sculpture and painting. After this she came into fashion by trials and error and by taking private lessons. This background can be found in her work.

More about Atelier Sabra?