Catalina J

Catalina J richt zich op intelligente, actieve en stijlvolle vrouwen. De kenmerken van het label worden versterkt door de mix tussen geometrische sneden en pure lijnen. Het opmerkelijke ontwerp plaatst de bestudeerde gratie van vrouwelijke lichamen in de schijnwerpers en onthullen een continue zoektocht naar verhouding, stof en kleurafstemming.

Catalina J is dedicated to intelligent, active and stylish woman, the image of a truly modern urban spirit. Brand signature stems are empowered by the mix between geometric cuts and pure lines. The outstanding design places the studied grace of feminine body in the spotlight revealing a continuous search of proportion, fabric and color matching.

OVER CATALINA J

Het label laat zich inspireren door thema’s zoals kunst, architectuur en technologie. Hierbij wordt een minimalistisch en gepolijst profiel benadrukt, en staat vrouwelijkheid centraal. Een belangrijke stap in de merkontwikkeling van Catalina J is het identificeren en implementeren van innovatief-duurzame oplossingen, hierbij moet het label kiezen voor een juiste en verantwoorde manier om verhalen te creëren.

ABOUT CATALINA J

The label is inspired by themes such as art, architecture and technology. A minimalist and polished profile is emphasized, and femininity is very important. An important step in Catalina J’s brand development is the identification and implementation of innovative-sustainable solutions, whereby the label must choose a correct and responsible way to create their stories.

Want to know more?