Flessenwerk

Kadootjes die jouw leven nét iets leuker maken! Of dat van een ander als je het weg geeft!

Gifts that make your life just a little bit more fun! Or that of someone else if you give it away.

HET VERHAAL

Flessenwerk! is een verfrissend bedrijf in kado’s en relatiegeschenken. Wij zijn Mascha van der Ende en Ilse van Holsteyn – van Kester, 2 creatieve, Westlandse ondernemers. Sinds een aantal jaar werken wij samen aan HopeMade, een mooi ontwikkelingsproject in Albanië. Vanuit deze samenwerking is onze onderneming Flessenwerk! tot stand gekomen.

Wij hebben een verleden in de detailhandel en de reclamebranche. Als we, naar eigen inzicht, het mooiste uit deze 2 branches filteren is dat: het creëren van sfeer en aandacht! Want aandacht, daar draait het hele leven eigenlijk om… Het draait allemaal om aandacht! Inderdaad, de wereld komt ‘een hoop’ aandacht tekort en haar bewoners misschien nog wel meer… Mensen halen de raarste capriolen uit om dat chronisch aandacht-te-kort aan te vullen. Achter de grootste schreeuwers, schuilt vaak een klein mensje, dat gewoon gezien wilt worden.

Nou gaan we jou niet wijs maken dat wij dé oplossing hebben voor het grote aandacht-tekort-syndroom waar de wereld aan lijdt. Waar we wél zeker van zijn is dat een welgemeend compliment op z’n tijd en oprechte interesse, kortom, een beetje aandacht, wonderen kan doen! Daar heb je Flessenwerk! trouwens hélemaal niet voor nodig! Waar je ons wel voor nodig zou kunnen hebben is om dit aandacht-geven-proces af en toe wat kracht bij te zetten!Zij een goed gevoel, jij een goed gevoel! Bovendien werken wij zoveel mogelijk samen met ondernemingen die de waarde van ieder mens inzien! Aandacht op alle fronten dus! 🙂

THE STORY

Flessenwerk is a refreshing company in gifts. We are Mascha van der Ende and Ilse van Holsteyn – van Kester, 2 creative, Westland entrepreneurs. For several years we have been working together on HopeMade, a beautiful development project in Albania. From this cooperation, our company Flessenwerk! originated.

We have a history in the retail and advertising industry. If we, at our own discretion, filter out the best of these 2 branches, that would be: creating atmosphere and attention! Because attention, that’s what life is all about … It’s all about attention! Indeed, the world is missing ‘a lot’ of attention and its residents might be more … People are taking out the weirdest antics to fill that chronic attention shortage. Behind the biggest screams, there is often a small person who just wants to be seen.

Now we are not going to tell you that we have the solution for the big attention-deficit syndrome that the world is suffering from. What we are sure of is that a sincere compliment once in a while and sincere interest, in short, a little attention, can do wonders! There you have Flessenwerk!What you might need from us is to give this attention-giving process some strength now and then! They feel good, you feel good! Moreover, we cooperate as much as possible with companies that recognize the value of every person! Attention on all fronts! 🙂

More