JAY The Collective

JAY is een Belgisch kledingmerk dat staat voor kwalitatieve productie met aandacht voor kwaliteit en fair wear. De accenten met anatomie verwijzen naar de steun van het label voor kankeronderzoek. JAY is a Belgian fashion label that represents thorough production, being sensitive to both quality (100% cotton) and ethics (fair wear). We are able to wear our passion on our chest. We are supporting cancer research.

HET VERHAAL 

Dynamische duo’s bestormen de bedrijfstak al jaren, maar hun tijd is voorbij. Voeg een derde brein toe aan die winnende combinatie en je krijgt een zeer gemotiveerd team van jonge ondernemers. Wat begon als drie nerveuze eerstejaars in de geneeskunde die snel vrienden werden, leidde tot de ontdekking van wederzijdse interesse op het gebied van ondernemen. Ze hadden een visie op een ecologisch kledingmerk met medische invloeden en een kans om een ​​goed doel te ondersteunen die hen na aan het hart ligt.

Het duurde niet lang voordat ze de perfecte oplossing vonden: kankeronderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Antwerpen. Er werd besloten dat een deel van de winst per product hierheen zou gaan.Na de start van hun masteropleiding , dachten ze dat het de perfecte gelegenheid was om uit hun comfortzone te stappen …

Een combinatie van relatief minimalistische ontwerpen en een eenvoudig kleurenschema dat niet afleidt van het krachtige spel op woorden, samen met een grondige productie: het doel om hun passie op hun borst te kunnen dragen werd bereikt.

Kwaliteit, fairtrade, biologisch katoen, anatomie, Engelse idiomen en een hart van goud.

Job Adriaenssens, Anthony Pairon en Yann Vivier zijn meer dan trots om hun passieproject te presenteren: JAY, The Collective.

THE STORY

Dynamic duos have been storming the business branch for years now, but their time is over. Add a third brain to that winning combination and you get a deeply motivated team of young entrepreneurs. What started out as three nervous freshmen in medicine who quickly became friends, led to the discovery of mutual interests in the entrepreneurial field.   

They had a vision of an ecological clothing brand with medical influences and a chance to support a cause near and dear to their hearts. It wasn’t long until they found the perfect one: cancer research, conducted at the University of Antwerp. It was decided that part of the profit per product would go directly to the cause.   

Having started their master’s degree at that very university, they thought it to be the perfect occasion to step out of their comfort zones and start the process of brainstorming, designing, testing and giving the final stamp of approval. A combination of relatively minimalistic designs and a simple color scheme that doesn’t distract from the powerful play on words, joined by thoroughness in production: the goal to be able to wear their passion on their chest was met.       Quality, fairtrade, organic cotton, anatomy, English idioms and a heart of gold.         

Job Adriaenssens, Anthony Pairon and Yann Vivier are more than proud to present their passion project: JAY, The Collective.

CORE

Het Centre for Oncological Research (CORE) is een gezamenlijk oncologisch onderzoeksplatform van de Universiteit Antwerpen, met expertise op het gebied van fundamenteel en klinisch kankeronderzoek. CORE is gewijd aan kankeronderzoek met een duidelijk effect op de diagnose en behandeling van kanker. “We besloten samen te werken met CORE omdat we geloven in hun doel, hun aanpak en de geest van degenen die deel uitmaken van het team. Het revolutionaire onderzoek dat er elke dag plaatsvindt, maakt het tot een centrum dat voorop loopt in onze strijd tegen kanker. “

The Center for Oncological Research (CORE) is a joint oncology research platform of the University of Antwerp, with multiple expertises in the field of fundamental, translational and clinical cancer research. CORE is dedicated to cancer research with an obvious impact on diagnosis and treatment of cancer. “We decided to partner up with CORE because we believe in their goal, their approach and the spirit of those who make up the team. The revolutionary research that is conducted there every single day makes it a center that is at the forefront of our fight against cancer.”

Wanna know more?