Jean de Gand

Stylish & fair fashion label met ontwerpen van zowel ervaren als jonge Gentse designtalenten. Artisanaal en met liefde voor het vak bedrukt in een plaatselijk atelier.

Stylish & fair fashion label with designs from both experienced and young Ghent design talents. Artisan and printed with love for the profession in a local atelier.

OVER JEAN DE GAND

Jean de Gand is stylish, eco én Gents. Bij dit label vind je mooie ontwerpen, die in de eerste plaats leuk zijn om te dragen. Maar die ook mild zijn voor het milieu en goed voor de mensen die ze maken. Daarom werkt Jean de Gand uitsluitend met zacht, kwaliteitsvol textiel met een fair wear-label. Gentse designers bedenken de prints, soms met een hoek af, maar altijd stijlvol. Voor dat design legt Jean de Gand de lat hoog. Ze werken alleen met uitstekende grafische designers. Zoals Kris Demey, een ervaren Gentse lay-outer die al meer dan 850 boekencovers ontwierp, waaronder tientallen voor Herman Brusselmans en Lieve Blancquaert. Want kwaliteit én een sterke, sobere stijl zijn altijd hun topprioriteiten, en dat voel je aan elke Jean de Gand die je draagt.

ABOUT JEAN DE GAND

Jean de Gand is stylish, eco and typical Gents. With this label you will find beautiful designs that are fun to wear in the first place. But they are also good for the environment and fair for the people who make them. That is why Jean de Gand works exclusively with soft, high-quality textiles with a fair wear label. Ghent designers come up with the prints. Sometimes with an angle, but always stylish. Jean de Gand sets the bar high for that design, they only work with excellent graphic designers. Such as Kris Demey, an experienced Ghent layout who has already designed more than 850 book covers, including dozens for Herman Brusselmans and Lieve Blancquaert. Because quality and a strong, sober style are always their top priorities, and you can feel that in every Jean de Gand you wear.

More?