Komett Studios

Komett is de uitkomst van jarenlang hard werken, gecombineerd met passie en een belangrijk doel voor ogen, namelijk het gat dichten in de markt. Cherelle vond namelijk dat hier een aanbod miste van betaalbare, maar kwalitatieve zonnebrillen.

Komett is the result of years of hard work, combined with passion. And an important goal in mind, namely, to fill up the gap in the market. Cherelle felt that there was a lack of affordable but high-quality sunglasses in the market.

HET VERHAAL

Cherelle was op zoek naar betaalbare en toch kwalitatieve zonnebrillen, maar kon dit toen niet vinden in de markt. Daarop heeft ze bedacht hierin verandering te gaan brengen, wat is uitgegroeid tot haar nieuwe passie. Hiernaast streeft Cherelle ernaar om iets te kunnen teruggeven, omdat ze zelf vier jaar geleden worstelde met non-Hodgkins-lymphoma. De manier waarop zij iets teruggeeft, is door 10% van alle winst van Komett Studios te doneren aan Lymph&Co, die zich inzetten tegen de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Op deze manier levert zij haar bijdrage aan de mensen die zich door dezelfde weg moeten zien te vechten, als Cherelle heeft moeten doen.

THE  STORY

Cherelle was looking for affordable yet high-quality sunglasses but was not able to find this in the market at the time. She then decided to change this, which has become her new passion. Besides that, Cherelle strives to give something back, because she herself struggled with non-Hodgkins lymphoma four years ago. The way in which she gives something back is by donating 10% of all profits from Komett Studios to Lymph & Co, which is committed to the fight against this terrible disease. In this way she makes her contribution, to the people who have to fight the same way as Cherelle has had to do.

More?