Lise Vanlergberghe

Lise Vanlergberghe werkt als cartoonist en illustrator in Gent. Haar producten hebben haar typisch dynamische tekeningen met nodige portie humor. Een gamma van originele kaartjes en vindingrijke cadeautjes.
Lise Vanlergberghe works as cartoonist and illustrator in Ghent. Her products have her typical dynamic, humorous illustrations. A range of original cards and little inventive presents.

HET VERHAAL

In 2007 studeerde ik af als Master in de Audiovisuele Kunsten, optie Animatiefilm aan het Kask in Gent.

Sinds januari 2014 ben ik begonnen als zelfstandige in bijberoep. Sedert januari 2016 oefen ik de zelfstandige activiteit uit als hoofdberoep.

Ik werk hoofdzakelijk als cartoonist en illustrator. Daarnaast maak ik ook animatiefilms, strips en verzorg ik lay-outwerk.

Mijn werk kenmerkt zich door de dynamische lijnvoering, een persoonlijke stijl en de absurde humor die erin verweven zit.

THE STORY

In 2007 I graduated as a Master in Audiovisual Arts, option Animation Film at the Kask in Ghent.

In January 2014 I started as a self-employed person in a secondary occupation. Since January 2016 I have been practicing the independent activity as a main profession.

I work mainly as a cartoonist and illustrator. In addition, I also make animation films, comics and I do some layout work.

My work is characterized by the dynamic lines, a personal style and the absurd humor that is woven into it.

Hungry for more?