Ministerie van unieke zaken

Het Ministerie Van Unieke Zaken voert een vrolijke jihad tegen eenheidsworst en zurigheid volgens de dictatuur van de goesting. Wenskaarten, kalenders en Co in het departement Verwensingen en de betere t-shirts in het departement Krijg de Kleren.

HET VERHAAL

Atelier Von-B is waar unieke dingen worden bedacht en geproduceerd. Het kan gaan van re-design, het pimpen der dingen, vaak met roots. Verlichting, experimentele dingen of iets wat voortkomt uit de dictatuur van de Goesting met de grote en zachte G. Soms gebeurt hier gewoon niets met een F van foert.

De mens achter het Ministerie is Cis Bauwelinckx.  Voorzien van hersenkronkels, goesting om te creëren en een oog voor dingen, vorm, kleur en gevoel. Hoofd, hart, buik en handen. Dat zijn de 4 grote bestanddelen waarmee alles gedaan wordt. De rest is bijzaak waar regelmatig eens goed mee gelachen wordt. Groot gebracht tussen vormen, kleur en beeld en door de onnozel brede interesse in mensen, de dingen en ‘t leven an sich behoorlijk veel zijpaden bewandeld. Maar sinds 2010 stevig aan het stuur van het Ministerie dat als een maatpak is ontworpen omdat er geen enkel kostuum pastte.

THE STORY

Studio Atelier Von-B is where unique things are conceived and produced. It can be re-design, the pimping of things, often with roots. Lighting, experimental things or something that comes from the dictatorship of the Willingness with the big and soft W. Sometimes nothing happens here with a S from So be it.

The person behind the Ministry is Cis Bauwelinckx. Provided with brain twists, desire to create and an eye for things, shape, color and feeling. Head, heart, belly and hands. These are the 4 major components with which everything is done. The rest is a side issue that is regularly laughed at. Raised between shapes, color and image and through the gossip-wide interest in people, things and life a lot of sideways walked. But since 2010 firmly at the wheel of the Ministry that is designed as a tailor-made suit because there was no suit fit.

Meer weten?