Negenduust

Negenduust is hèt kledingmerk bij uitstek voor Gentenaars en sympathisanten. Het wordt zoveel mogelijk op ethische en ecologische wijze geproduceerd en is een must-have in de kast van elke Gentenaar. Negenduust is the clothing brand par excellence for people living in Ghent and sympathizers. It is fabricated as much as possible ethically and ecologically and is a must-have in the closet of every 'Gentenaar'.

HET VERHAAL

Bij Negenduust hebben we uiteraard een hart voor Gent. Onze kledij wordt met trots gedragen door de Gentenaars en hun sympathisanten en daar zijn we heel blij om. Onze bedoeling is om mensen samen te brengen en hen een identiteit te bieden om op die manier de sociale cohesie in Gent te bevorderen. Naar die identiteit was nood. De subculturen van weleer zijn zo goed als uitgestorven en wij bieden enthousiast een alternatief team om deel van uit te maken. Een community dat staat voor respect voor elkaar en liefde voor Gent. Niet enkel voor mensen van een bepaalde politieke strekking, met bepaalde afkomst, die van voetbal houden of naar een bepaalde soort muziek luisteren. Een merk voor iedereen dus!

Bomski & Bomski, het bedrijf achter Negenduust, werd opgericht in 2013 als pionier op vlak van chauvinistische kledij. “Wie denk aan Gent, denkt aan Negenduust” is de missie waarvoor we ons inzetten. De positie als marktleider op vlak van chauvinistische kledij in België willen we absoluut behouden om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen van onze klanten. Om voor ieder wat wils te kunnen bieden, hebben we ook canvassen, bavetjes, tegels, buttons, mutsen en noem maar op. Gedurende het volledige productieproces proberen wij zo creatief mogelijk te zijn om onze ontwerpen of designs inspirerend te maken voor iedere Gentenaar. Als merk focussen we op stijlvolle en kwalitatieve producten met niet zomaar lukraak elk Gents woord of Gentse uitspraak op. We kiezen voor ontwerpen, woorden en spreuken met visie en elegantie.

HET VERHAAL

At Negenduust we obviously have a heart for Ghent. Our clothes are proudly worn by the Gentenaars and their sympathizers and we are very happy about that. Our intention is to bring people together and provide them with an identity to promote social cohesion in Ghent in this way. That identity was necessary. The subcultures of some time ago are as good as extinct and we enthusiastically offer an alternative team to be part of. A community that stands for respect for each other and love for Ghent. Not only for people of a certain political nature, with a certain origin, who love football or listen to a certain type of music. A brand for everyone!

Bomski & Bomski, the company behind Negenduust, was founded in 2013 as a pioneer in the field of chauvinistic clothing. “If you think of Ghent, think of Negenduust” is the mission for which we are committed. We absolutely want to retain the position as market leader in the field of chauvinistic clothing in Belgium in order to be able to respond as well as possible to the wishes of our customers. In order to be able to offer something for everyone, we also have T-shirts, sweaters, tiles, buttons, hats and so on. During the entire production process we try to be as creative as possible to make our designs or designs inspiring for every Gentenaar. As a brand, we focus on stylish and qualitative products with not just any Ghent word or Ghent statement. We choose designs, words and spells with vision and elegance.

Wanna know more?