Re-Lé-Belle 

Studio Mimoire is een Belgisch modelabel dat in 2016 werd opgericht door ontwerper Katrien Taccoen. De opvallende ontwerpen vermengen een hedendaagse, opvallende en humoristische stijl met een vintage gevoel. Studio Mimoire is a Belgian fashion label which was founded in 2016 by designer Katrien Taccoen. The distinctive designs mix a present-day, eye-catching and humoristic style with a vintage feeling

THE STORY

Re-Lé-Belle is een Belgisch label dat basics aanbiedt voor sterke, onafhankelijke vrouwen. Toch, niet de types die hun BH’s in brand steken (laat ons eerlijk zijn, onze vriendinnen zien er mét support toch beter uit, niet?) We zijn Belgisch van geboorte en brutaal van nature. We zijn ervan overtuigd, dat elke vrouw een denkbeeldige kroon draagt, waardoor ze ook al Royalty behandeld dient te worden. Onze “signature details” zijn niet alleen mooi, ze zijn er voor een reden. Zwart en wit zijn twee sterke kleuren. Ze verwijzen naar de twee oprichters van dit label, twee tegenpolen. Het muntje zou je misschien van pas kunnen komen op “a rainy day”.

Re-Lé-Belle is a Belgian fashion brand that offers not-so-basic basics for strong, independent women. though not the kind that set their bras on fire. (Let’s be honest, our girlfriends look much better when supported). We are Belgian by birth and Bold by nature. We believe that every single female should be treated like Royalty – with a capital R. That’s what we mean by Noblesse Oblige; every girl has an imaginary crown and she should be honored for that.Our signature details are not alone beautiful, they’re there for a reason. Black and white are two strong and powerful colors. They refer to the two founders of this brand, who are two, quite opposite characters. The coin, well you might just need that for a rainy day.

Meer weten?