Scriptorij

De Scriptorij is een Gents agency dat zich focust op copywriting, opleidingen wervelend schrijven, en taalstrategie. Daarnaast ontwerpen ze leuke kaarten met taalquotes. The Scriptorij is an agency based in Ghent that focuses on copywriting, training and language strategy. Next to this, they design great cards with quotes.

THE STORY

Dat meent ge niet!Alles goed? Komt dat tegen! We spreken ze tientallen keren uit per dag. Staan er niet echt bij stil. 

Maar ze vormen vaak het begin van wat écht moet gezegd worden. Geven vertrouwen en herkenbaarheid. Daarom dachten we: laten we die typische holle uitdrukkingen en clichés op een podium plaatsen.

Want vaak zijn de meest nietszeggende zinnetjes net veelzeggend.

We bellen nog!

You don’t think so! All right? No kidding! We pronounce them dozens of times a day. Don’t really think about it.

But they are often the beginning of what really needs to be said. Giving trust and recognizability. That’s why we thought: let’s put those typical hollow expressions and clichés on stage.

Because often the most meaningless phrases are just so meaningfull.

We keep in touch!

More?