Table in a box

Table in a Box is een all-in-one pakket met alle nodige ingrediënten voor onvergetelijke tafelmomenten: creatieve tafeldecoratie, sfeervolle muziek, heerlijke recepten en leuke verrassingen. Table in a Box is an all-in-one package with all ingredients for unforgettable table moments: creative table decoration, music playlists, recipes and fun surprises.

HET VERHAAL

De oude Egyptenaren gaven hun overledenen bekers en servies mee naar het hiernamaals. Bij de Romeinen waren twaalf uur durende etentjes niet ongewoon. En de schilderijen van Bruegel de Oude staan vol met feestvierende en dronken boeren. Al eeuwenlang speelt de eettafel een belangrijke rol in ons leven. Maar de laatste decennia kwam daar verandering in. Moeilijke werkuren en de rush van het moderne leven zorgen ervoor dat we minder tijd maken om gezellig samen te eten. 

Dat moet anders, besefte ik drie jaar geleden plots. Ik miste de gezellige tafelgesprekken met kinderen, familie en vrienden enorm. Daarom hakte ik een moeilijke knoop door. Ik gaf mijn job op en startte een eigen zaak: Hortense Happy Moments. 

Vanaf die dag volgde ik mijn hart. En deed ik wat ik graag doe: mensen laten genieten van elkaars gezelschap. Ik organiseerde workshops tafeldecoratie en bloemschikken waarin deelnemers samen creatief aan de slag gingen. Maar ik wou meer mensen gelukkig maken. Meer gezellige momenten creëren. 

En zo ontstond Table in a Box. Want – zo brainstormden we aan onze ateliertafel – zouden er niet meer mensen etentjes organiseren als ze zich niet hoefden te bekommeren om een tot in de puntjes verzorgde tafel? Als zij alle attributen (inclusief handleiding voor tafelplaatsing) gewoon aan huis geleverd kregen? En als ze geen tijd meer verloren met het zoeken naar sfeervolle muziek en eenvoudige recepten? Ons antwoord: absoluut.

THE STORY

The ancient Egyptians gave their deceased cups and dishes to the hereafter. Twelve-hour dinners were not uncommon with the Romans. And the paintings by Bruegel are filled with party-celebrating and drunken peasants. For centuries the dining table has played an important role in our lives. But the last decades have changed. Difficult working hours and the rush of modern life mean that we make less time to eat together. 

That must be changed, I suddenly realized three years ago. I missed the cozy table discussions with children, family and friends. That’s why I cut a difficult knot. I gave up my job and started my own business: Hortense Happy Moments. 

From that day I followed my heart. And I did what I like to do: let people enjoy each other’s company. I organized workshops on table decoration and flower arrangements in which participants worked together creatively. But I wanted to make more people happy. Create more cozy moments. 

And that’s how Table in a Box started. Because  would not more people organize dinners if they did not have to worry about a table that was looked after to perfection? If they were provided with all the attributes (including instructions for table placement) at home? And if they lost no time searching for atmospheric music and simple recipes? Our answer: absolutely.

Meer weten?