Theo & Brom

Theo & Brom is een ambachtelijk chocoladebedrijf opgericht in Gent, België. Het debuutproduct van Theo & Brom is Belgian Tableya, dit is een ambachtelijk concept dat gedurfde warme chocolademelk maakt en naar een volledig nieuw niveau tilt. Terwijl het de eeuwenoude traditie omarmt om van pure cacao een drank te maken, biedt het ook de onderscheidende kwaliteit van fijne Belgische chocolade.

Theo & Brom is a craft company founded in Gent, Belgium. The debut product from Theo & Brom is Belgian Tableya, an artisanal concept that daringly takes on hot chocolate, and elevates it to a whole new level. While embracing the centuries-old tradition of enjoying pure cacao as a beverage, it also boasts the distinctive quality of fine Belgian chocolates.

HET VERHAAL

Matthias en Myey Moens hebben zowel hun liefde, als culturen samengebracht. Myey is laatst naar België verhuisd, om dichter bij haar liefde, Matthias te kunnen zijn, ook hebben zij elkaar onlangs het ja-woord gegeven. Myey heeft een Filipijnse achtergrond en Matthias heeft een Belgische achtergrond. Dit hebben zij terug laten komen in hun ‘Belgian Tableya’ door single-estate cacaobonen uit de Filipijnen te gebruiken, bij het bereiden van de chocolade met Belgische expertise.

THE  STORY

Matthias and Myey Moens have brought together their love and cultures. Myey recently moved to Belgium, to be closer to her love, Matthias, they also recently recorded their love with marriage. Myey had a Filipino background and Matthias has a Belgian background. They have this reflected in their “Belgian Tableya” by using single-estate cocoa beans from the Philippines, when preparing the chocolate with Belgian expertise

More?