The Real WINE gum

Met The Real WINE gum wordt getracht: Het relaxte gevoel en de smaakbeleving van de eerste slok wijn op een vernieuwde manier te realiseren, zonder dat er daadwerkelijk gedronken wordt.

The Real WINE gum aims to: Realize the relaxed feeling and the taste experience of the first sip of wine in a new way, without actually drinking.

THE STORY

Wat een feest! Eindelijk kun je dat relaxte wijnmoment, alleen of met vrienden, altijd en overal creeren door een winetasting met eetbare wijn. The Real WINEgums zijn er! Wij, grote wijnfans, omschrijven onszelf graag als een ambitieus en evenwichtig tweespan. Bij elkaar gekomen door een overkoepelende basis in de financiele wereld. Hechte, professionele onderneemsters met een drive tot slagen. Ieder met haar eigen talenten op het gebied van marketing, conceptuele vormgeving en financien. Deze kennis brengen we elke dag samen om bijzondere concepten op de markt te brengen. ‘Ons design intensiveert de beleving van wijn door het in een nieuwe eetbare vorm te gieten’.

What a party! Finally you can re-create that relaxed wine moment anywhere at any time with an edible wine tasting, alone or with friends. The two of us are big wine fans and like to describe ourselves as ambitious and balanced. We came together through working in the financial world. We are professional businesswomen with a drive to succeed, each with her own talent in the field of marketing, conceptual design and finance. We combine our knowledge to bring new, extraordinary concepts to the market. Our design intensifies the perception of wine by pouring it into a new edible form.

Marleen Teters and Mireille Reuling

WHERE IT ALL STARTED

The Real WINE gum is ontstaan als onderdeel van een Experience ART installatie. Mireille Reuling is een Amsterdamse conceptual designer (3D en Nieuwe Media). In 2012 ontwikkelde zij een 3D kunstinstallatie: The WineXperience. Hiermee wordt getracht ‘Het relaxte gevoel van de eerste slok wijn’ te realiseren, ‘zonder dat er daadwerkelijk gedronken wordt.’ De toeschouwer ondergaat hiervoor een ervaring, waarbij alle zintuigen worden gebruikt. Wijn blijft ook bij de vertaling van de zintuigen de hoofdcomponent. De installatie is een combinatie van haar inspiratiebronnen: Beeldende Kunst, Theater, Food & Drinks en Ondernemerschap. The Real WINE gum vertaalde hierin het ‘smaakzintuig’.

The Real WINE Gum came into existence through an art school experiment. Mireille Reuling is a conceptual designer (3D and New Media) based in Amsterdam. In 2012 she developed a 3D art installation: The Wine Xperience. With this she tried to recreate the feeling of that first sip of wine, without actually drinking it. Spectators were undergoing an experience in which all of their senses were stimulated, with wine as its main component. For this installation the visual arts, theater, food & drinks, and entrepreneurship inspired her. The Real WINE Gum is the manifestation of the ‘taste’ category of this installation.

Thirsty for more?