Vol+Maakt

Ministry of Makers vzw en Stad Gent lanceren vol+maakt: een unieke collectie designobjecten die het resultaat is van de intense samenwerking tussen designers en Gentse maatwerkbedrijven.

Ministry of Makers vzw and City of Ghent launch vol + maakt: a unique collection of design objects that is the result of the intense collaboration between designers and Gent local companies.

HET VERHAAL

Een unieke collectie designobjecten. Dat is vol+maakt. Een verhaal van wederzijds respect, complementaire skills en een gedeelde liefde voor natuurlijke materialen. Ambachtelijk, duurzaam, lokaal vervaardigd én ‘sociaal gemaakt’. Een Gents pilootproject waarbij drie designers en twee lokale maatwerkbedrijven hun passie voor het ‘maken’ bundelden om een bijzondere designcollectie vorm te geven.

Designers Cas Moor, Sep Verboom en Valerie Bervoet trokken begin 2017 naar de ateliers van de Gentse maatwerkbedrijven Labeur en Compaan, om er samen intensief aan de slag te gaan met de werknemers. Pas daarna gingen ze aan de ontwerptafel zitten. Geruggesteund door de begeleiders in de maatwerkbedrijven zelf, Ministry of Makers (DPGOV vzw), Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen, zochten ze naar mogelijkheden om een reeks objecten te creëren die bijna van begin tot eind ontworpen én geproduceerd kon worden in de maatwerkbedrijven. Vol+Maakt werd zo een verhaal van wederzijds respect, complementaire skills, tactiliteit en een gedeelde liefde voor natuurlijke materialen.

Een volmaakte samenwerking!

THE STORY

An unique collection of design objects. That is Vol+Maakt. A story of mutual respect, complementary skills and a shared love for natural materials. Handmade, sustainable, locally produced and ‘made socially’. A Ghent pilot project in which 3 designers and two local companies bundled their passion for ‘making’ to shape a special design collection.

Designers Cas Moor, Sep Verboom and Valerie Bervoet moved to the studios of the Ghent-based companies Labeur and Compaan in early 2017, to work intensively together with the employees. Only then did they sit at the design table. Supported by the supervisors in the tailor-made companies themselves, Ministry of Makers (DPGOV vzw), City of Ghent and Province of East Flanders, they looked for opportunities to create a series of objects that could almost be designed and produced from start to finish in the companies. Vol + Maakt became a story of mutual respect, complementary skills, tactility and a shared love for natural materials.

A perfect collaboration!

Meer weten?