• Copper rules bij By Biek

    Koper is een geweldig element, het is één van de vele bijzondere schatten van onze aarde en heeft altijd al een waardevolle plaats gehad in onze wereld naast goud en zilver. Het is tevens het oudste metaal dat door de mens bewerkt en verwerkt werd.Koper is een half edelmetaal. Dat wil zeggen dat koper reageert [...] Continue Reading