• Komt dat tegen! De Scriptorij ;-)

    Dat meent ge niet! Alles goed? Komt dat tegen! We spreken ze tientallen keren uit per dag. Staan er niet echt bij stil.  Maar ze vormen vaak het begin van wat écht moet gezegd worden. Geven vertrouwen en herkenbaarheid. Daarom dachten we: laten we die typische holle uitdrukkingen en clichés op een podium plaatsen. Want vaak zijn [...] Continue Reading
  • You don’t think so! Scriptorij ;-)

    You don't think so! All right? No kidding! We pronounce them dozens of times a day. Don't really think about it. But they are often the beginning of what really needs to be said. Giving trust and recognizability. That's why we thought: let's put those typical hollow expressions and clichés on stage. Because often the most [...] Continue Reading